De wereld van Information Security is continu in verandering en is onmisbaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor kwetsbaarheden en risico’s binnen de IT-infrastructuur maar ook voor de rol van een IT-manager en het hogere management. Welke verantwoordelijkheden moet een IT-manager in kader van security nu dragen en welke niet? Waar moeten leveranciers aan voldoen en wat mag er van hen verwacht worden, met name wanneer er sprake is van een beveiligingsincident veroorzaakt door hun product of dienst? Wie is er eindverantwoordelijk voor de techniek, en wie voor beveiliging? Dit zijn typische vragen die vaak op het bord liggen van de IT-manager, maar is dat terecht?

Tijdens de workshop Information Security Management zal antwoord worden gegeven op deze en andere vragen. Doel is om met name de IT-manager te laten beschikken over voldoende kennis en middelen om information security goed vorm te geven ten aanzien van IT, maar ook om de juiste security aansprakelijkheden bij de juiste actoren neer te leggen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van intern beleid en de implementatie daarvan, afspraken met derden en leveranciers en interne/externe communicatie. Deze interactieve workshop maakt gebruik van echte praktijkvoorbeelden (casus) uit het bedrijfsleven. Voorkom het blussen van brandjes. Wees voorbereid en beleg verantwoordelijkheden op de juiste plek.

VOOR WIE?

Deze workshop is bedoeld voor de IT-manager of -coördinator. Deze rollen hebben in de meeste organisaties het meest te maken met cyber security en beleid.

WAT LEVERT DEZE WORKSHOP OP?

Weet welke plek security heeft binnen de organisatie. Hoe haal je het spanningsveld tussen IT en directie weg omtrent security. Na het volgen van deze workshop ben je in staat Security de juiste plek te geven binnen de organisatie, om security niet alleen goed op de agenda te zetten maar tevens goed te managen. Zo breng je de bescherming van de organisatie naar een hoger niveau. Dit aan de hand van concrete (herbruikbare) voorbeelden en casussen. “Security is niet alleen een IT-uitdaging”

De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van deze workshop:

  • De plek die (het draagvlak dat) security moet krijgen binnen de organisatie
    Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk waarvoor?
  • De rol van een IT-manager in kader van security
  • Welke security verantwoordelijkheden draagt de IT-manager
  • Hoe om te gaan met security kennis binnen en buiten het IT-team
  • Afhandelen van security incidenten en vraagstukken
  • Definiëren van security requirement met name voor interne, maar ook externe leveranciers
  • Hoe om te gaan met ‘Cloud’ en security: Is “cloud” veiliger/onveiliger?
  • De uitvoerende en bemiddelende rol van de IT-manager t.a.v. security

Deze workshop zal remote plaatsvinden via de ‘Google Hangout’ teleconference oplossing. De sessies zijn beperkt in omvang, maximaal 4 deelnemers, om voldoende aandacht te kunnen geven aan de individuele deelnemer.

INVESTERING

Voor de Information Security Management Workshop vraagt Secured by Design de volgende vergoeding:

Workshop
Reader, inclusief templates en checklists€ 99,00
2 klassikale workshops
2 x 3 uur
€ 300,00
Totaal€ 399,00

*Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor de Information Security Management Workshop ontvangen? Mail ons dan via: security@securedbydesign.nl

OF DOWNLOAD DE BROCHURE