Dringend advies vanuit de overheid om vanuit huis te werken! Maar hoe zorgt u er als bedrijf voor dat uw medewerkers op afstand “veilig” kunnen werken?

Drie tips om veilig(er) thuis te werken:

1️⃣ Beveilig het (draadloos) thuisnetwerk
Zorg ervoor dat uw medewerkers het standaard wachtwoord van de router wijzigen en gebruik maken van een 2-factor authenticatie.

2️⃣Gebruik een VPN-verbinding
Met een VPN-verbinding kunnen uw medewerkers op een veilige manier op afstand werken op het bedrijfsnetwerk.

3️⃣Zorg ervoor dat applicaties en besturingssystemen up-to-date zijn
Stel updates niet uit en zorg ervoor dat uw medewerkers de meest recente updates hebben uitgevoerd.

Benieuwd welke kwetsbaarheden er binnen uw organisatie spelen?
Laat dit door ons testen middels een penetratietest. Wij zoeken voor uw organisatie uit of, en zo ja welke, kwetsbaarheden er zijn.

Het onderzoek zal zich richten op het identificeren van technische kwetsbaarheden, zodat uw organisatie op basis van ons advies concrete maatregelen kan treffen. Hiermee kunnen beveiligingsrisico’s gereduceerd worden naar een voor u acceptabel niveau.

Bel met onze Business Development Manager Mahdi Abdulhamid op +316-10031761