De beveiliging van uw organisatie is sterk afhankelijk van de (technische) maatregelen die zijn genomen om de weerbaarheid tegen cybercrime te verhogen. De security specialisten van Secured by Design weten als geen ander welke maatregelen effectief zijn en welke niet. Wilt u weten hoe of uw organisatie voldoet aan de standaard baseline voor security? Laat dit, één daagse, onderzoek uitvoeren en u weet direct waar u staat.

DOEL

Het doel van dit Security Baseline Audit betreft het meten van de technische maatregelen die momenteel in gebruik zijn. Een onderzoek op de IT-infrastructuur (in samenwerking met het lokale IT-team) zal uitwijzen in welke mate deze maatregelen reeds aanwezig zijn en welke nog geïmplementeerd moeten worden. Dit aan de hand van security best practice standaarden. Hierbij is specifiek aandacht voor concrete en effectieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een goed wachtwoordbeleid, versleuteling van gegevens, en hardening maatregelen om het risico op ransomware te minimaliseren. Deze, en andere risico’s, kunnen beperkt worden door het inregelen van de juiste technische maatregelen.

ONDERZOEK

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een van de security specialisten van Secured by Design. Zij zullen, in samenwerking met lokale IT-team, de IT-infrastructuur nader onderzoeken. Hierbij zal specifiek worden onderzocht of de juiste maatregelen zijn getroffen om de risico’s van Social Engineering te minimaliseren. De gebruikte apparatuur (typen of merken software of hardware) is hierbij niet relevant.

Dit onderzoek zal een adviesrapport opleveren. In dit rapport zal duidelijk worden welke maatregelen reeds aanwezig zijn en welke genomen kunnen worden. Indien gewenst kan Secured by Design een rol spelen bij de implementatie van deze adviezen.

De Secured by Design Basline is gebaseerd op diverse security baselines die binnen het security domein worden beschouwd als best practice. Baselines van Center for Information Security (CIS), leveranciers (Fortinet, Cisco, etc) en baselines uit de security community maken hier onderdeel van uit. Dit onderzoek omvat een selectie van de meest belangrijke richtlijnen onderverdeeld in de volgende domeinen:

PLANNING

Onderstaand planning zal worden gehanteerd voor dit component/onderzoek

  • Onderzoek naar huidige maatregelen en configuratie
  • Vergelijken van onderzoeksresultaat met security best practice
  • Adviesrapport opstellen en presenteren
  • (Optioneel) assisteren bij implementatie
IMPLEMENTATIE

Het adviesrapport bevat te maatregelen om de weerbaarheid te verhogen. Het lokale IT-team kan op basis van dit rapport deze maatregelen doorvoeren. Indien gewenst, kan in overleg, Secured by Design het doorvoeren van deze maatregelen begeleiden of in zijn geheel uitvoeren.

INVESTERING

Voor de Security Baseline Audit vraagt Secured by Design de volgende vergoeding:

Security Baseline Audit
Onderzoek1 dag€ 1199,00€ 1199,00
Additionele assistentieper uur€ 95,00
Totaal€ 1199,00

*Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro

Vrijblijvende offerte aanvragen?
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een Security Baseline Audit ontvangen? Mail ons dan via: security@securedbydesign.nl

OF DOWNLOAD DE BROCHURE