Secured by Design is specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Onze kennis en ervaring wordt onder andere ingezet in de vorm van training, workshops en klassikale kennissessies. Binnen iedere organisatie zien wij nog steeds dat de mens de zwakste schakel is en richt een kwaadwillende zich vaak tot deze doelgroep. Bewustwording binnen de werknemers is dus van essentieel belang en een doorlopend proces.

De doelstelling van het Security Awareness E-learning platform is dat de werknemer zich bewust wordt van het soort informatie waarmee hij werkt en wordt gestimuleerd om te gaan denken in risico’s en zichzelf leert om risicomanagement toe te passen in zowel werk-/ als privésituaties.

Voor wie is deze E-learning bestemd?
Voor iedere medewerker binnen de organisatie, of het nu gaat om de manager, technische specialist of eindgebruiker.

Hoe werkt het?
Het enige wat de werknemer nodig heeft is een PC/laptop/tablet of smartphone met internet, vervolgens kunt u hiermee inloggen via een beveiligde website. Iedere maand ontvangt u een reminder om uw Security Awareness toets af te nemen, welke bestaat uit een aantal vragen gecombineerd met een stukje theorie. Alles draait om bewustwording omtrent het veilig werken en het veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Hoeveel tijd kost dit per maand?
Dit programma is afgestemd voor hardwerkende en drukbezette organisaties. Vandaar dat de tijdsinvestering u slechts 10 minuten van uw tijd kost per maand. Iedere maand ontvangt u een rapport met de uitkomsten van de toets, zodat u exact weet waar de zwaktepunten zitten en wij deze informatie kunnen gebruiken om de aandacht op een aantal onderwerpen te verscherpen.

Een greep uit de onderwerpen die behandeld worden:

  • Wachtwoordbeleid begrijpen
  • Herkennen van een Phishing mail
  • Bewustwording van eigen positie binnen de organisatie
  • Veilig (thuis)werken
  • Veilig werken met draadloze netwerken
  • Wat is cybercrime?