DATA & TIJDEN
De nieuwe EHS trainingsdata zijn nog niet bekend. Wil jij een training starten? Mail dan naar: security@securedbydesign.nl
 

Dag 1 – Theorie
Op de eerste dag staat het concept en de noodzaak van infrastructure hardening centraal. Je krijgt inzicht in de attack vectors en de werkwijze van een hacker. Hoe komen hackers binnen en hoe worden systemen/infrastructuren gebruikt om het doel te bereiken? Je gaat zelf hiermee aan de slag in de labomgeving.

Dag 2 – Praktijk
Op dag twee is het ontwerp en implementatie van een veilige omgeving de focus. Op basis van de labomgeving zal er een casus worden uitgewerkt. Deze casus zal erin resulteren dat de deelnemer een veilig ontwerp zal opstellen en deze implementeren in de labomgeving.

Hierbij komen ook onderwerpen als server hardening aan bod. Tijdens de workshop worden een aantal scenario’s besproken over hackers en hoe deze gebruik maken van een ‘klassieke’ infrastructuur om hun doel te bereiken. Vervolgens zal het ‘Security by Design’ concept duidelijk maken welke principes gehanteerd dienen te worden in het ontwerp om deze weerbaarheid te vergroten.

DOELGROEP

IT infrastructuur specialisten met persoonlijke of zakelijke interesse voor security.  Netwerkbeheerders /-architect en Systeembeheerders.

na deze workshop kun je

Zelfstandig een systeemhardening uitvoeren op zowel Windows als Linux. Zelfstandig een netwerkontwerp opstellen dat gebruik maakt van netwerksegmentatie. Zelfstandig effectieve Firewall regels opstellen. Een robuuste en weerbare infrastructuur ontwerpen

Data en tijden

Nader te bepalen

INVESTERING
Investering per deelnemer: €750,-
Dit is inclusief  wee dagen workshop op locatie, de workshop reader en het lesmateriaal.
 

DIRECT INSCHRIJVEN?

 

vvv

Meer info ontvangen?
Neem dan contact met ons op via: security@securedbydesign.nl
Of download hier de Infrastructure Hardening brochure